Po udarze

foto

Po udarze – co dalej?

 

Udar mózgu to coraz częstsze schorzenie dotykające pacjentów w każdym wieku. To około 85 tysięcy zachorowań w Polsce rocznie.

 

Wg World Health Organization (WHO) udar to 2 najniebezpieczniejsze schorzenie wśród populacji na świecie i nie może być bagatelizowana. Świadomość i prewencja a także postępowanie po wystąpieniu zdarzenia udaru w tym rehabilitacja jest priorytetem metodologii współczesnej medycyny oraz światowych organizacji i rządów.

 

Udar mózgu to nagły stan wymagający bezpośredniej i szybkiej hospitalizacji. Czas przy udarze jest najważniejszy – im szybsza interwencja na oddziale ratunkowym tym większa szansa na powrót do zdrowia.

 

Współczesna medycyna wciąż pracuje nad poznaniem przyczyn bezpośrednich udaru, jakkolwiek wskazuje się na najczęstsze potencjalne schorzenia zwiększające ryzyko udaru takie jak:
• cukrzyca
• otyłość
• miażdżyca
• podwyższone ciśnienie
• choroby układu krążenia

 

Rodzaje udaru mózgu:
• niedokrwienny – 80-85% przypadków
polegający na zwężeniu lub zamknięciu światła doprowadzającego krew do mózgu.
• krwotoczny – 15-20% przypadków
polegający na pęknięciu ścian tętnicy mózgowej, co powoduje wylanie się krwi, zniszczeniu sąsiednich tkanek, wzroście ciśnienia śródczaszkowego, oraz zaburzenia czynności całego mózgu.

endo

 

 

foto

Najważniejsze po hospitalizacji i ustabilizowaniu pacjenta jest podjęcie natychmiastowych czynności zmierzających do regeneracji i pracy nad uruchomieniem obumierających tkanek mózgowych. Potrzebna jest bezpośrednia i wielomiesięczna rehabilitacja wieloobszarowa (fizjoterapia w pracy z terapeutą, kinezyterapia ruchowa, praca z neuropsychologiem i neurologopedą, a także wola i chęć aktywizacji życiowej i zawodowej).

 

Życie po udarze jest możliwe, ale wymaga intensywnej, zaawansowanej, w pełni świadomej pracy ze specjalistami, monitorowania przebiegu rehabilitacji i analizy postępów.

 

Najważniejszym jest świadomość i wiedza o potrzebie podejmowania działań i pracy w ogólnej rehabilitacji neurologicznej, która przy odpowiednim zaangażowaniu pacjenta może doprowadzić do poprawy jakości życia po udarze i zminimalizować jego skutki.

 

Ośrodek rehabilitacji Leonardi specjalizuje się w rehabilitacji neurologicznej poudarowej, zapewniając opiekę:
• neurologów
• fizjoterapeutów z doświadczeniem neurologicznym
• neuropsychologa a także neurologopedy

 

W programie neurologicznym w Ośrodku Leonardi zajmujemy się kompleksową rehabilitacją poudarową z obszarów zaburzenia ruchu, czucia, mowy czy zaburzeń poznawczych.